Přednosti CTP systému CRON

Jednoduchost koncepce

Obr. 1 - Odkrytovaná dráha vstupu desky do CtP

Základním motem firmy CRON je dodávat zařízení, u něhož je na minimum snížen počet mechanických prvků,  což u těchto strojů významně zvyšuje spolehlivost a zjednodušuje údržbu a servis.
To platí nejen pro CtP osvitovou jednotku, ale i pro autoloadery a děrovací stoly. Dráha desky z autoloaderu, přes vstupní podavač CtP stroje a uchycení na buben je jednak krátká a především používá jen velmi omezený počet pohyblivých součástí a převodů, což zvyšuje spolehlivost stroje (viz obr. 1).

V rámci jednoduchosti koncepce jsou exponované desky vyváděny na protilehlé straně stroje, tj. deska prochází přímo a směr jejího pohybu není reverzován. Všechny převody jsou zhotoveny se značnou rezervou pevnosti (viz. obr. 2)

Velmi originálním způsobem vyřešila firma CRON problematiku děrování desky. Pro zachování jednoduchosti a minimalizaci zdrojů možných poruch byl zkonstruován systém děrování integrovaný do třísměrného dopravního stolu. Zařízení je adaptabilní pro různé prostorové možnosti instalace linky, neboť umožňuje vyvádět desku jednak v přímém směru, a jednak do pravého úhlu (do “L”). Děrovací systém je zobrazen na obr. 3. Z obrázku je rovněž patrné, jak snadno lze do systému doplnit další děrovací hlavy v případě požadavku na více typů děrování (stávající hlavy jsou 2 krychlové prvky v levé střední části přiložené fotografie).

Obr. 2 - Soustava válečků vynášení exponované desky z CtP

 

Systém identifikace a zavádění desky

CtP zařízení Cron používají elektromagnetický systém detekce formátu desek. To přináší uživatelskou výhodu oproti některým typům konkurenčních strojů, využívajícím optickou detekci reagující např. na barvu emulze na deskách.
Systém Cron, na rozdíl od takových zařízení, bez problémů rozpoznává a správně definuje formáty v podstatě libovolné značky desek.
Systém zavedení a uchycení desky na rotační buben využívá kombinaci mechanické a vakuové fixace. Bylo prakticky ověřeno, že i při absolutní ztrátě vakua a maximálních otáčkách bubnu nedojde k odpadnutí desky z bubnu a tím k poškození stroje.

 

Snadná výměna diod

Zařízení CRON nepoužívá systém uzavřených laserových hlav, u nichž náhrada diod vyžaduje demontáž celé hlavy a tím vyřazení stroje z provozu až do okamžiku vrácení hlavy po opravě. Naopak, CtP zařízení CRON umožňují výměnu jednotlivých kusů laserových diod přímo v místě, kde je stroj nainstalován.

Obr. 3 - Originální punching systém integrovaný do dopravníkového stolu

Výpadek jednotlivých diod nezpůsobí přerušení provozu stroje, ale pouze jeho zpomalení úměrné počtu defektních diod. Výměna vadné diody a opětovné uvedení stroje do provozu pak nezabere více než hodinu pracovního času.
Výměnu diod může po řádném proškolení provádět i obsluha stroje.
Pokud je zakoupeno CtP zařízení s menším výkonem a posléze se zákazník rozhodne tento výkon zvýšit, není problém doinstalovat potřebný počet diod a dosáhnout požadované rychlosti stroje (až do max. konfigurace s 96 diodami).

 

Kompaktnost stroje

CtP jednotky CRON mají tlakový a vakuový systém a systém chlazení a filtrace vzduchu integrovaný uvnitř zařízení. To přináší spolu s velmi dobře navrženým pohonem a uložením bubnu dva příznivé efekty, a to jednak velmi nízkou úroveň hluku a vibrací za chodu stroje a jednak nízkou hodnotu spotřeby elektrické energie (např. 5,3 kW stroje formátu B2 a B1).